Bezpečnostní a detektivní agentura NURMO využívá svých zkušeností pro střežení jednorázových společenských, kulturních, sportovních akcí, obchodních jednání a výstav. Tuto činnost zajišťuje tým vyškolených pracovníků, vystrojených dle konkrétní akce. Specializovaný tým nerušený průběh společenské události: protipožární ochranu, ochranu majetku a osob, bezpečí v prostorách dané kulturně společenské akce. Cena se stanovuje smluvně na základě požadavků klienta a dané lokality.

Transporty peněz a cenných zásilek přepravujeme bez účasti klienta na přepravě. Přepravy jsou výhradně realizovány pracovníky naší agentury, kteří přebírají zapečetěné bezpečnostní zavazadlo a v neporušeném stavu jej doručí na místo určení. Na přání klienta přepravujeme zásilku i s klientem, kterému po celou dobu transportu poskytujeme ochranu a doprovázíme jej na místo určení. V tomto případě od klienta zásilku nepřebíráme. […]

Bezpečnostní a detektivní agentura NURMO se zabývá činností, která spočívá v získávání nebo shromažďování informací o fyzických či právnických osobách a o skutečnostech, událostech a dějích v zájmu jiných fyzických či právnických osob, včetně opatření důkazů s využitím technických prostředků. Zjišťování informací veřejně přístupných i nepřístupných • Zajištění objektů kamerovým systémem • Vyhledávání a pátrání po pohřešovaných a hledaných osobách […]

Hlavním cílem je zamezit vniknutí nežádoucích osob do střeženého objektu, popřípadě včas a kvalifikovaně zajistit místo činu. Zadržet osoby, které se dopouštějí protiprávního jednání a předat je Policii ČR. Činit preventivní opatření proti vloupání a poškození majetku chráněného objektu. Ochrana hmotného majetku (movitého i nemovitého), nehmotného majetku a zajištění bezpečnosti ve střeženém objektu. Veškeré námi poskytované služby v oblasti ochrany […]

Tato služba je vysoce psychologicko-taktickou a návazně technickou záležitostí (činností), kterou vykonávají ochránci školení na taktiku ochrany svěřených klientů, řešení konfliktních situacích, boj z blízka, střelbu z palných zbraní a speciální ovládání vozidla v mezních situacích. Agentura NURMO poskytuje různé úrovně ochrany. Jedná se o osobní ochranu zjevnou (ochránce pracuje tak, aby bylo na první pohled zřejmé, že klient má […]