security2

Hlavním cílem je zamezit vniknutí nežádoucích osob do střeženého objektu, popřípadě včas a kvalifikovaně zajistit místo činu. Zadržet osoby, které se dopouštějí protiprávního jednání a předat je Policii ČR. Činit preventivní opatření proti vloupání a poškození majetku chráněného objektu. Ochrana hmotného majetku (movitého i nemovitého), nehmotného majetku a zajištění bezpečnosti ve střeženém objektu.

Veškeré námi poskytované služby v oblasti ochrany majetku zajišťují pracovníci, kteří jsou pečlivě vybíráni na základě jejich fyzické zdatnosti, psychické odolnosti, trestní a morální bezúhonnosti.

Služba je vykonávana ve stejnokrojích agentury, přizpůsobených charakteru objektu, vybavenými technickými prostředky.

Vzhledem k charakteru výběru nových pracovníků a jejich přípravy, která je časově náročnější než běžný nábor, je nutné služby většího rozsahu objednat s větším časovým předstihem. Služby menšího rozsahu poskytujeme bezprostředně po uzavření smlouvy.

ostraha1