transfer

Transporty peněz a cenných zásilek přepravujeme bez účasti klienta na přepravě. Přepravy jsou výhradně realizovány pracovníky naší agentury, kteří přebírají zapečetěné bezpečnostní zavazadlo a v neporušeném stavu jej doručí na místo určení. Na přání klienta přepravujeme zásilku i s klientem, kterému po celou dobu transportu poskytujeme ochranu a doprovázíme jej na místo určení. V tomto případě od klienta zásilku nepřebíráme.

Peníze a jiné cenné zásilky přepravujeme jen způsobem a trasami, které určuje vedení agentury. Pro přepravu peněz a cenných zásilek jsou určeni pracovníci bezpečnostní agentury NURMO, kteří jsou pro tyto účely vybaveni speciálními prostředky.

ostraha